Úradná tabuľa

15. 5. 2019, Úradná tabuľa

Nájomné bytové domy

Oznámenie o začatí stavebného konania viac

15. 5. 2019, Úradná tabuľa

Nájomné bytové domy

Oprava chyby v písaní - technické údaje stavby , Objektová skladba povoľovanej stavby sa vypúšťa objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy viac

29. 1. 2019, Úradná tabuľa

Voľby prezidenta SR

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK, Informácia pre voliča v slov.jazyku Informácia pre voliča v rus.jazyku Kandidáti na prezidenta SR viac

8. 1. 2019, Úradná tabuľa

Rozpočet rok 2019

Príjmy a výdavky - rok 2019 viac

26. 11. 2018, Úradná tabuľa

Pozvánka

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva viac

12. 11. 2018, Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Uverejnenie výsledkov volieb viac

26. 9. 2018, Úradná tabuľa

Voľbý do orgánov samosprávy obcí

zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva viac

28. 8. 2018, Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí

zapisovateľ MVK, emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK viac

2. 8. 2018, Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov, Oznámenie o určení počtu obyvateľov viac

17. 7. 2018, Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený viac

1 |  2 |  Ďalšia