Úradná tabuľa

19. 6. 2019, Úradná tabuľa

Záverečný účet a výročná správa r.2018

Záverečný účet obce a výročná správa za rok 2018 viac

19. 6. 2019, Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ viac

20. 5. 2019, Úradná tabuľa

najomné bytové domy

Rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2019/023416/54524/ŠSS-DM Okresný úrad Prešov viac

15. 5. 2019, Úradná tabuľa

Nájomné bytové domy

Oznámenie o začatí stavebného konania viac

15. 5. 2019, Úradná tabuľa

Nájomné bytové domy

Oprava chyby v písaní - technické údaje stavby , Objektová skladba povoľovanej stavby sa vypúšťa objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy viac

29. 1. 2019, Úradná tabuľa

Voľby prezidenta SR

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK, Informácia pre voliča v slov.jazyku Informácia pre voliča v rus.jazyku Kandidáti na prezidenta SR viac

8. 1. 2019, Úradná tabuľa

Rozpočet rok 2019

Príjmy a výdavky - rok 2019 viac

26. 11. 2018, Úradná tabuľa

Pozvánka

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva viac

12. 11. 2018, Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Uverejnenie výsledkov volieb viac

26. 9. 2018, Úradná tabuľa

Voľbý do orgánov samosprávy obcí

zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva viac

1 |  2 |  3 |  Ďalšia