Úradná tabuľa

7. 11. 2019, Úradná tabuľa

Voľby do NR - 29.02.2020

informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený viac

19. 6. 2019, Úradná tabuľa

Záverečný účet a výročná správa r.2018

Záverečný účet obce a výročná správa za rok 2018 viac

19. 6. 2019, Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ viac

20. 5. 2019, Úradná tabuľa

najomné bytové domy

Rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2019/023416/54524/ŠSS-DM Okresný úrad Prešov viac

15. 5. 2019, Úradná tabuľa

Nájomné bytové domy

Oznámenie o začatí stavebného konania viac

15. 5. 2019, Úradná tabuľa

Nájomné bytové domy

Oprava chyby v písaní - technické údaje stavby , Objektová skladba povoľovanej stavby sa vypúšťa objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy viac

29. 1. 2019, Úradná tabuľa

Voľby prezidenta SR

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK, Informácia pre voliča v slov.jazyku Informácia pre voliča v rus.jazyku Kandidáti na prezidenta SR viac

8. 1. 2019, Úradná tabuľa

Rozpočet rok 2019

Príjmy a výdavky - rok 2019 viac

26. 11. 2018, Úradná tabuľa

Pozvánka

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva viac

12. 11. 2018, Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Uverejnenie výsledkov volieb viac

1 |  2 |  3 |  Ďalšia