Komisie

Komisie Predseda komisie Členovia komisie
Priestupková Mgr. Anna Kurucová Martin Cipka,
Štefan Hegedus
Športovo-technická Ján Pavlík Štefan Hegedus
Kulturno-spoločenská  Marta Drozdová Mgr. Anna Kurucová,
Martin Cipka