Úradná tabuľa

12. 6. 2020, Úradná tabuľa

Zápisnica

Zápisnica z rokovania OZ 29.05.2020 viac

20. 5. 2020, Úradná tabuľa

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2019 viac

12. 12. 2019, Úradná tabuľa

Voľby do NR SR - emailová adresa

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - Voľby do NR SR v roku 2020 a emailová adresa platí aj pre žiadosti o voľbu poštou viac

28. 11. 2019, Úradná tabuľa

VZN DZN,TKO,Pes r.2020

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady viac

28. 11. 2019, Úradná tabuľa

Rozpočet na rok 2020

rozpočet na roky 2020, 2021 ,2022 viac

28. 11. 2019, Úradná tabuľa

OVS - prekladateľ

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy so zhotoviteľom - prekladateľom úradných textov do rusínskeho jazyka viac

7. 11. 2019, Úradná tabuľa

Voľby do NR - 29.02.2020

informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený viac

19. 6. 2019, Úradná tabuľa

Záverečný účet a výročná správa r.2018

Záverečný účet obce a výročná správa za rok 2018 viac

20. 5. 2019, Úradná tabuľa

najomné bytové domy

Rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2019/023416/54524/ŠSS-DM Okresný úrad Prešov viac

15. 5. 2019, Úradná tabuľa

Nájomné bytové domy

Oznámenie o začatí stavebného konania viac

1 |  2 |  3 |  Ďalšia