Dokumenty

20. 12. 2011, Dokumenty

vznč.1

VZN o daniach a miestnych poplatkoch na rok 2012 viac

19. 12. 2011, Dokumenty

rozpočet obce rok 2012

rozpočet obce na rok 2012 viac

1. 12. 2011, Dokumenty

vznč.1

1. 12. 2011, Dokumenty

návrh rozpočtu

23. 6. 2011, Dokumenty

komunitný plán

23. 6. 2011, Dokumenty

Organizačný poriadok

15. 6. 2011, Dokumenty

Zásady odmeňovania OZ

18. 5. 2011, Dokumenty

VZN o nakladaní s odpadom 2011

VZN o odpadoch viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |