Dokumenty

11. 12. 2015, Dokumenty

Nájomná zmluva

10. 12. 2015, Dokumenty

Mandátna zmluva

10. 12. 2015, Dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb

8. 12. 2015, Dokumenty

Voľby 2016

Informácie pre voliča viac

4. 12. 2015, Dokumenty

Výzva

Výzva na predloženie ponuky VP viac

4. 12. 2015, Dokumenty

Výzva

Výzva na predloženie ponuky VO viac

4. 12. 2015, Dokumenty

Zámer

Zámer prevodu majetku obce viac

31. 1. 2015, Dokumenty

Implentácia projektu

Implementácia projektu - Poľsko-slovenské centrun konskej turistiky viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  Ďalšia