Dokumenty

27. 1. 2016, Dokumenty

zápisnica

12. 1. 2016, Dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb

8. 1. 2016, Dokumenty

kúpna zmluva

kúpna zmluva - LV č.673 k.u. Nižná Oľka viac

5. 1. 2016, Dokumenty

kúpna zmluva

17. 12. 2015, Dokumenty

Zápis z prieskumu trhu

17. 12. 2015, Dokumenty

Rozpočet

15. 12. 2015, Dokumenty

VZN o miestných daniach

15. 12. 2015, Dokumenty

VZN o poplatkoch

11. 12. 2015, Dokumenty

Nájomná zmluva

10. 12. 2015, Dokumenty

Mandátna zmluva

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  Ďalšia