Dokumenty

29. 2. 2020, Dokumenty

Štandard kvality dodávky vody r.2019

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA viac

12. 2. 2019, Dokumenty

Štandard kvality dodávky vody r.2018

štandard kvality dodávky vody viac

27. 2. 2018, Dokumenty

Evidencia štandardov kvality za oblasť Voda-odpadová

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodov a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov viac

22. 1. 2018, Dokumenty

Dohoda o urovnaní sporných nárokov

Dohoda o urovnaní sporných nárokov viac

6. 11. 2017, Dokumenty

Výzva PRV 7.4

Výzva _PRV_7.4 viac

13. 9. 2017, Dokumenty

Výzva na predloženie ponuky CPV-79418000-7

Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa §117 zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - názov zákazky:CPV-79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie viac

13. 9. 2017, Dokumenty

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky - zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní viac

30. 5. 2017, Dokumenty

Kontakty

Kontakty viac

28. 3. 2017, Dokumenty

VZN o nákladní s komunálnymi odpadmi

VZN o nákladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oľka viac

3. 3. 2017, Dokumenty

Odpadová voda

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  Ďalšia