Voľby do orgánov samosprávy obcí

  • 12. november 2018
Uverejnenie výsledkov volieb

K stiahnutiu