Voľbý do orgánov samosprávy obcí

  • 26. september 2018
zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva

K stiahnutiu