Voľby do NR - 29.02.2020

  • 7. november 2019
informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

K stiahnutiu